School Managing Committee

 

School Managing Committee Details

 

S. NO

MEMBERNAME

FATHER/SPOUSENAME

DESIGNATION INSMC

PHONEOFFICE

PHONERESIDANCE

1

DR.O.PTANEJA

SH. LACHHMAN DASSTANEJA

MANAGER

7876348948

8929555577

2

MR. HIMANSHUBAJAJ

MR.H.R.BAJAJ

TRESURE

7876348948

9896060060

3

DR. NAVEENSABARWAL

MR.B.R.SABARWAL

MEMBER

7876348948

9812041848

4

MR.SAILASH KAPOOR

DR. P.N KAPOOR

MEMEBER

7876348948

9812191225

5

MR. ANIL SANDHU

MR. JAGIR SINGH

MEMEBER

7876348948

9416175005

6

MR. AMAR MALHOTRA

MR. SOHAN SINGH

MEMEBER

7876348948

7015044053

7

MRS. MEENAKSHIBHARDWAJ

MR. BHUPESHBHARDWAJ

SECRETARY

7876348948

9671122801

8

MRS.PARAMPREET KAUR

MR.MANPREET SINGH

TEACHERREPRESENTATIVE

7876348948

9996569294

9

MRS.KAWALJEEET KAUR

MR. SARANJEET SINGH

TEACHERREPRESENTATIVE

7876348948

8708992414

10

MR. KAMALSHARMA

SH.VEDPARKASH

TEACHERREPRESENTATIVE

7876348948

9813376911

11

MR. S. S. SHIKHAWAT

SH. HAMIR SINGH

CBSENOMINEE

(PRINCIPAL JNV ,YNR)

7876348948

9402637236

12

MR. PARAMJEETSINGH

MR.DALJEETSINGH

CBSENOMINEE

(ARMY PUBLIC SCHOOL, AMBALA)

7876348948

9896391221

13

MRS. NEHA

MR. MADAN (BURIA)

PARENTREPRESENTATIVE

7876348948

 9034819540

14

MRS. GEETA RANI

MR. KRISHAN SAINI

PARENT

   REPRESENTATIVE

7876348948

9812226544

 


Get in Touch